[1]
Березкин, Р.В. 2019. Worship of Zhou The Pious son in Changshu County of Jiangsu Province, China: Official and popular aspects. Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 35, 2 (июн. 2019), 369–377. DOI:https://doi.org/10.21638/spbu17.2019.212.