(1)
Литвинский, В. М. ИСПОВЕДЬ И РЕФЛЕКСИЯ (По мотивам «Исповеди» А. Августина). ФИЛОСОФИЯ 2018, 32, 38-44.