(1)
Морина, Л. П.; Соколов, Е. Г. ПРЕЦЕДЕНТ 256. ФИЛОСОФИЯ 2018, 32, 98-109.