(1)
Морина, Л.; Соколов, Е. ПРЕЦЕДЕНТ 256. ФИЛОСОФИЯ 2018, 32, 98-109.