(1)
Зазулин, Г. В. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, НАРКОТИКИ И КОНФЛИКТ. ФИЛОСОФИЯ 2018, 30, 74-84.