Кулакова, Т. А., & Волкова, А. В. (2019). Ethical dimensions of anticorruption policy. Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология, 35(2), 336–348. https://doi.org/10.21638/spbu17.2019.209