КолеcниковА. С. Anthropological measurement of the history of philosophy by Bertrand Russell. Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология, v. 35, n. 2, p. 264 - 272, 28 июн. 2019.