КУЛАКОВА, Т. А.; ВОЛКОВА, А. В. Ethical dimensions of anticorruption policy. Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология, v. 35, n. 2, p. 336–348, 28 июн. 2019.