Кулакова, Т. А. и Волкова, А. В. (2019) «Ethical dimensions of anticorruption policy», Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология, 35(2), сс. 336–348. doi: 10.21638/spbu17.2019.209.